Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.319 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Archiefvormende instantie
Stadsgehoorzaal Kunstmin
Naam archiefvormer:
Stadsgehoorzaal Kunstmin
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht (vanaf 1913), de gemeentelijke Dienst Kunsten (vanaf 1989), later de gemeentelijke Sector Cultuur. In 2013 geen gemeentelijke schouwburg meer, maar verzelfstandigd als Stichting Kunstmin
Opgericht:
1913. Bron: notulen vergadering B & W 1913.
Opgeheven:
n.v.t. Bron: afgeleid uit jaar laatste jaarverslag 1988
Ontstaan uit:
Vere(e)niging Kunstmin.
Opgegaan in:
Dienst Kunsten successievelijk Sector Cultuur en in 2013 geprivatiseerd
Taken:
Het beheren, verhuren en programmeren van stadsgehoorzaal Kunstmin, later genaamd Schouwburg Kunstmin, en vanaf 1993 uitgebreid met het programmeren van Filmhuis Cinode
Archieftoegang(en):
Voorganger(s):
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Dienst Kunsten
Naam archiefvormer:
Dienst Kunsten
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht
Afdelingen:
Centraal Bureau met algemeen directeur, beleidsstaf en facilitaire staf en de onderdelen Museum Mr. Simon van Gijn, Dordrechts Museum (later samengevoegd tot Dordtse Musea), Kunstmin, Centrum Beeldende Kunst (ontstaan uit Artoteek en deel van de secretarieafdeling VIII) en Gemeentelijke Archiefdienst (later Stadsarchief). Alle afdelingen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in bureaus
Opgericht:
1 maart 1989. Bron: Raadsvoorstel Gemeentelijke Reorganisatie, 3 mei 1988.
Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht,1 juli 2003.
Opgeheven:
1 januari 2009 met uitzondering van CBK en 1 januari 2010 geheel. Bron: Weekbrief Dordrecht Werkt Door! 23 juni 2008 en 23 december 2009.
Ontstaan uit:
Zelfstandige gemeentelijke diensten Museum Mr. Simon van Gijn, Dordrechts Museum, Kunstmin, Artoteek, Gemeentelijke Archiefdienst en een onderdeel van de secretarieafdeling VIII.
Opgegaan in:
Per 1 januari 2009 gingen de beleidstaken en subsidietaken over naar de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en werden Schouwburg Kunstmin, de Dordtse Musea en Erfgoedcentrum DiEP (Stadsarchief en een deel van Archeologie en Monumentenzorg) omgevormd tot gemeentelijke bedrijven. Op 1 januari 2010 volgde ook het Centrum Beeldende Kunst; de kunstuitleen van het CBK is geprivatiseerd door overdracht aan de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam.
Taken:
De algemeen directeur is belast met de algehele leiding van de dienst, later sector, de advisering van het bestuur, de beleidsondersteuning van de onderdelen en het veld en de uitvoering van subsidieregelingen. De afdelingen hebben hun eigen specifieke taken op hun eigen vakgebied.
Nadere informatie:
Toegangsnummer: 749 (zeer onvolledig). Archieftitel: Archief van de Ondernemingsraad van de Dienst Kunsten, voorheen Medezeggenschapscommissie geheten
Voorganger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vere(e)niging Kunstmin
Naam archiefvormer:
Vere(e)niging Kunstmin
Opgericht:
21-08-1849. Bron: notulen ledenvergadering 21-08-1849 (archief 62, inv.nr. 1)
Opgeheven:
1913. Bron: inleiding inventaris archief 216
Ontstaan uit:
De bijeenkomsten van een zestal heren die voor de oprichting al enige tijd in de koffiekamer van de schouwburg van Van Peeren in de Wijnstraat elke zaterdagavond voordrachten hielden en verder de avond gezellig doorbrachten
Opgegaan in:
Stadsgehoorzaal Kunstmin
Taken:
De leden stelden zich ten doel het bevorderen van den goeden smaak door het beoefenen der toonkunst, beeldende kunsten en de uiterlijke welsprekendheid en trachtten dat te bereiken door het geven van geregelde zomerconcerten, matinées, soirées, toneelvoorstellingen, tableaux vivants, het houden van kunstbeschouwingen en door bijeenkomsten der leden met hunne dames
Archieftoegang(en):
Opvolger(s):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Ruimtelijke Inrichting Hoeksche Waard (RIHW)
Naam archiefvormer:
Ruimtelijke Inrichting Hoeksche Waard (RIHW)
Opgeheven:
01-10-2005. Bron: www.commissiehw.nl.
Opgegaan in:
Commissie Hoeksche Waard (CHW).
Taken:
Informele samenwerking tussen de 5 gemeenten uit de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland), gericht op ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling/inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting, landschap en recreatie.
Literatuurverwijzing:
Door Samenwerking meer Waard, startnotitie bestemd voor de Commissie Hoeksche Waard in oprichting, secretarissen Gemeenten Hoeksche Waard, 5 september 2005.