Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van archieven.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op archieven.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Alle data op deze website is afkomstig en blijft te allen tijde eigendom van de deelnemende instellingen. Een bezoeker van archieven.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in archieven.nl opgeslagen informatie openbaar maken (ook niet via een eigen netwerk) of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder toestemming van DE REE archiefsystemen respectievelijk van de Archiefdiensten die hun informatie via deze website hosten.

DE REE archiefsystemen en de aangesloten archiefdiensten kunnen er niet voor instaan dat de informatie op archieven.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DE REE archiefsystemen en de aangesloten archiefdiensten sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van archieven.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om archieven.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van archieven.nl verkregen is.

Via Mijn Studiezaal op onze website wordt u doorverwezen naar de sites van deelnemende diensten. De REE archiefsystemen is niet aansprakelijk voor (gebruik van) informatie die daarop wordt aangeboden, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

DE REE archiefsystemen b.v.
Lijnbaanstraat 2
9711 RV Groningen

BTW identificatienummer: 8147.09.825.B01
KvK nummer: 02059442