Woo-dossiers

De Wet open overheid zorgt ervoor dat de overheid actief bepaalde informatie deelt met de samenleving. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen; de documentatie die daarmee gepaard gaat, komt in een Woo-dossier.

Videotulen

In de zoekingang op Videotulen vind je het audiovisuele verslag van vergaderingen van het dagelijks bestuur van Nederland. Denk bijvoorbeeld aan waterschaps- en gemeenteraadsvergaderingen.