Uw zoekacties: Vere(e)niging Kunstmin

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vere(e)niging Kunstmin
Naam archiefvormer:
Vere(e)niging Kunstmin
Opgericht:
21-08-1849. Bron: notulen ledenvergadering 21-08-1849 (archief 62, inv.nr. 1)
Opgeheven:
1913. Bron: inleiding inventaris archief 216
Ontstaan uit:
De bijeenkomsten van een zestal heren die voor de oprichting al enige tijd in de koffiekamer van de schouwburg van Van Peeren in de Wijnstraat elke zaterdagavond voordrachten hielden en verder de avond gezellig doorbrachten
Opgegaan in:
Stadsgehoorzaal Kunstmin
Taken:
De leden stelden zich ten doel het bevorderen van den goeden smaak door het beoefenen der toonkunst, beeldende kunsten en de uiterlijke welsprekendheid en trachtten dat te bereiken door het geven van geregelde zomerconcerten, matinées, soirées, toneelvoorstellingen, tableaux vivants, het houden van kunstbeschouwingen en door bijeenkomsten der leden met hunne dames
Archieftoegang(en):
Opvolger(s):