Uw zoekacties: Dienst Kunsten

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dienst Kunsten
Naam archiefvormer:
Dienst Kunsten
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht
Afdelingen:
Centraal Bureau met algemeen directeur, beleidsstaf en facilitaire staf en de onderdelen Museum Mr. Simon van Gijn, Dordrechts Museum (later samengevoegd tot Dordtse Musea), Kunstmin, Centrum Beeldende Kunst (ontstaan uit Artoteek en deel van de secretarieafdeling VIII) en Gemeentelijke Archiefdienst (later Stadsarchief). Alle afdelingen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in bureaus
Opgericht:
1 maart 1989. Bron: Raadsvoorstel Gemeentelijke Reorganisatie, 3 mei 1988.
Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht,1 juli 2003.
Opgeheven:
1 januari 2009 met uitzondering van CBK en 1 januari 2010 geheel. Bron: Weekbrief Dordrecht Werkt Door! 23 juni 2008 en 23 december 2009.
Ontstaan uit:
Zelfstandige gemeentelijke diensten Museum Mr. Simon van Gijn, Dordrechts Museum, Kunstmin, Artoteek, Gemeentelijke Archiefdienst en een onderdeel van de secretarieafdeling VIII.
Opgegaan in:
Per 1 januari 2009 gingen de beleidstaken en subsidietaken over naar de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en werden Schouwburg Kunstmin, de Dordtse Musea en Erfgoedcentrum DiEP (Stadsarchief en een deel van Archeologie en Monumentenzorg) omgevormd tot gemeentelijke bedrijven. Op 1 januari 2010 volgde ook het Centrum Beeldende Kunst; de kunstuitleen van het CBK is geprivatiseerd door overdracht aan de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam.
Taken:
De algemeen directeur is belast met de algehele leiding van de dienst, later sector, de advisering van het bestuur, de beleidsondersteuning van de onderdelen en het veld en de uitvoering van subsidieregelingen. De afdelingen hebben hun eigen specifieke taken op hun eigen vakgebied.
Nadere informatie:
Toegangsnummer: 749 (zeer onvolledig). Archieftitel: Archief van de Ondernemingsraad van de Dienst Kunsten, voorheen Medezeggenschapscommissie geheten
Voorganger(s):