Uw zoekacties: Films en geluidsopnames
Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )
beacon
135  films en geluidopnames
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
2005
Titel:
Welcome to Waddenland
Maker:
André Janse, Luc Enting. Enting en Partners
Opdrachtgever:
De Waddenvereniging
Samenvatting inhoud:
De Friese koning Redbad (Britse acteur John Nolan) vertelt over het verleden en het heden van de Wadden en de problem die (kunnen) ontstaan omdat de Wadden onder verschillende landen (Nederland, Duitsland en Denemarken) vallen. De film gaat over de ontwikkeling en de bedreigingen van de Waddenzee. Redbad heeft het over de bedreigingen zoals ongelukken met schepen, klimaat veranderingen en zowel Nederland, Duitsland en Denemarken zijn hier niet goed op voorbereid. Door menselijk toedoen is er veel verdwenen zoals mosselbanken en vissoorten en door toerisme en windturbines veranderd het totale beeld van de Waddenzee De landbouw in dit gebied heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de gebieden het vissen is onlosmakelijk aan het Waddengebied en overal zie kleine havens waar de vis, garnalen en mosselen worden verwerkt en verkocht. Omdat de vissersboten steeds groter worden wordt er een aanslag gedaan op de visstand, garnalen en de mosselen. Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten en zal de komende jaren vergroten. De industrie zorg voor veel werkgelegenheid en waar hoogwaardige producten worden gemaakt en ook waar de natuur wordt gerespecteerd. Men moet er van bewust zijn dat er een balans moet zijn tussen de mans en de natuur. De natuur kent geen grenzen en door de wind is deze regio ontstaan en iedere land of beleidsmaker zal moeten vechten voor het behoudt van de het Waddengebied.
Dit is de boodschap de deze film verteld.
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
13 minuten
Collectie:
Waddenvereniging
Intakecode:
190601-WAD
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
ca. 1985
Titel:
Ledenvergadering Waddenvereniging
Samenvatting inhoud:
Een verslag van een ledenvergadering van de Waddenvereniging.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
44 minuten
Collectie:
Waddenvereniging
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1984
Titel:
Het Nederlandse Waddengebied, 4
Producent:
NOT
Samenvatting inhoud:
Beelden van een sluis die in 1974 klaar was voor gebruik maar er kwam nooit een buitendijks kanaal en de sluis staat er dan ook verlaten bij. Jan Terlouw legt uit wat er is misgegaan. Op Ameland komt een gaswinning en we zien hoe het er nu is en hoe het er vermoedelijk gaat uitzien. Jan Dogterom van de Waddenvereniging verteld waarom de vereniging op tegen is en wat de natuurschade is. Er komen veel toeristen naar Texel en nemen veel auto’s mee. Op Schiermonnikoog zijn geen auto’s van toeristen toegestaan uit milieu overwegingen. Burgemeester Eenhoorn legt uit waarom deze keuze. Het delta plan wordt besproken en Henk Hornstra. Karel van der Zwiep geeft antwoord op de vraag of onze Nederlandse wadden nota internationaal iets te betekenen heeft. Beelden bij de Dollard karton in Nieuwschans waar men het milieu ontziet energie bespaart en ook nog geld wordt verdient. Directeur Slingerland geeft uitleg hierover. Op Texel houdt dhr. Kees Kikkert melkschapen en verteld waarom hij dit doet. Hij verwerkt de melk tot kaas zonder enige aantasting van het milieu.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
23 minuten
Collectie:
Waddenvereniging
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1984
Titel:
Het Nederlandse Waddengebied, 3
Producent:
NOT
Samenvatting inhoud:
Simon Stevin had plannen voor inpoldering van het hele Waddengebied. Beelden van het plaatsen van een caisson in Lauwerszee en koningin Juliana was hierbij aanwezig. We zien een kaart van de Waddenzee met daarop getekend twee dijken tussen Ameland en Friesland en er wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Er was verzet tegen en hierdoor is de vereniging tot behoud van de Waddenzee ontstaan. Door de vele bedreigingen zijn zij actief. Een kaart geeft aan waar de vervuiling vandaan komt en wordt er aangegeven om wat voor stoffen het gaat. De industriële vervuiling komt ook van binnen het Waddengebied zelf vooral het industrie gebied langs de Eems en bij Delfzijl. We zien beelden van de industrie die hier aanwezig is. Er wordt Soda, Chloor, Methanol, Aluminium, Silicium Carbide, Gechloreerde koolwaterstoffen, Aminen en Polyurethaan geproduceerd en dit geeft een enorme vervuilingscapaciteit. Wat uiteindelijk in de Waddenzee en het Lauwersmeer zou worden geloosd. De dorpjes Oterdum en Heveskus hebben plaats gemaakt voor industrie van het dorp Oterdum is het kerkhofje op de dijk is gezet en van het dorpje Heveskus staat de kerktoren er nog.
Beelden van de Eemshaven die in 1972 was voltooid en klaar was voor de basis industrie maar hier is tien jaar later niet veel van terecht gekomen. De Eems centrale staat eenzaam in het gebied. Grootschaligheid van de veebedrijven heeft zijn gevolgen voor Texel. Een beschrijving van het Texels schaap en de typisch Texelse tuinwallen. Renske Cupido Boerin op Terschelling verteld over haar bedrijf. Op het eiland Texel is men overgegaan op het melken van de schapen en het toerisme. Er is nog gesprek met een visser van het eiland en met massa toerisme wordt het afval gedumpt in de duinen.
Vervolg samenvatting inhoud:
Ook is de luchtmacht aanwezig die met scherp mag schieten op Vlieland en een boorlocaties voor gas bij Ameland geeft een vervuilende werking in het Waddengebied. De nota Waddenzee wordt besproken met Karel van der Zwiep jurist van de landelijke vereniging behoud Waddenzee.
De belangrijkste zin uit de nota luid
De bescherming het behoud en waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuur gebied is de doelstelling van het regeringsbeleid ten aanzien van de Waddenzee.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
23 minuten
Collectie:
Waddenvereniging