Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
18.201 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
36 Albert van Scheven, priorin en gemeen convent tho Werseloe keuren goed, dat Johan Snoynck tho Haerloe, haar horige meiere, verpandt aan Hinricus Detmarinck, een stuk hooiland, gelegen in de Bruggenmaat, voor zes jaar, uit haar erf tho Snoynck, gelegen in de buurschap tho Haerloe.
Archief Ridderschap, inv.nr. 628, fol. 6.
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
64 Johannes de Rijnen, schout van Sallandia, oorkondt, dat de abdis en het convent in Honepe het erfgoed, geheeten Bornekatijnc, bij dat klooster gelegen, heeft gekocht van Johan Hecking van Uding, met toestemming van den leenheer Godsuinus, broeder van Johannes Hecking.
Datum et actum, anno Domini MCCXC nono feria secunda post Ascencionem Domini.
Oorspr. (Inv. nº. 252). Met het geschonden zegel van Johannes de Rijnen in witte was; het zegel van Godefridus proost van Zutphen, verloren.
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Regestenlijst
6.3. Regesten
Regest
9 regest Ecbertus, ridder, heer van Almelo, verklaart zijn testament te maken, waarbij hij aan zijn beide oudste zoons Arnoldus en Henricus, kinderen van hem en wijlen Agnes de Sulen, het kasteel (castrum) in Almelo c.a. vermaakt
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
62 Hugo van der Ze verkoopt in tegenwoordigheid van Amelius van Billen, rechter van den graaf van Gelria, zijn erf Ton Utgange in Wilsem, in het kerspel Olste, voor 25 gangbare Brabantsche penningen aan Everardus van Weselberge, burger van Daventria, op voorwaarde, dat deze jaarlijks pro pensione een nieuwe beker op zijn huis Mathackere in het kerspel Wolde zal leveren.
Datum Devantrie, anno Domini MCCXC quinto proxima feria quarta post Inventionem sancte Crucis.
a. Oorspr. (Inv. nº. 393). Het zegel van Hugo van der Ze verloren. Dit stuk is vastgehecht aan twee andere stukken, één d.d. 1320 Juli 11 (reg. nº. 76) en één d.d. 1320 September 9 (reg. nº. 80).
b. Afschr. in het Cart. t. H. nº. 175.