Uw zoekacties: Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Hi...
1202 Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1673-1940 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Met behulp van vrijwilligers is het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen druk bezig de openbare bevolkingsregistratiebestanden binnen ons werkgebied te indiceren, zodat u deze specifiek op naam kunt doorzoeken. In deze nadere archieftoegang treft u een overzicht aan van de gescande openbare bestanden op dit terrein, die u gratis kunt doorbladeren.

Algemene informatie betreffende de bron:

Het bevolkingsregister dateert van 1850. Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werden de gemeenten verplicht tot het opzetten en bijhouden van een bevolkingsadministratie, en wel met ingang van 1 januari 1850.

Voor 1850 waren er wel zogenaamde volkstellingen geweest. Vanaf 1829 waren er om de tien jaar dergelijke tellingen gehouden. De uitslagen (die toch een soort bevolkingsregister avant la lettre opleveren) zijn helaas niet altijd bewaard gebleven. Wat binnen het werkgebied van het RHCVV aan volkstellingen bewaard is gebleven, vindt u in dit overzicht bij de betreffende gemeenten terug.

Naast het bevolkingsregister werd ook het zogenaamde dienstbodenregister bijgehouden. Deze naam is enigszins misleidend, daar in een dergelijk register niet alleen dienstboden werden ingeschreven, maar ook andere losse arbeidskrachten, zoals boerenknechten, molenaarsknechten, schippersknechten, inwonende personen, etc. Soms werden aparte schippersregisters bijgehouden. In dit overzicht zijn ook opgenomen staten van inwoners, gezinskaarten en proef-persoonskaarten.

Omstreeks 1924 ging men over van inschrijving in registers naar inschrijving op gezinsbladen, welke na verloop van tijd alfabetisch-lexicografisch op gezinshoofd werden ingebonden tot banden. Aan deze wijze van registeren (op naam van het gezinshoofd, met daaronder de bijbehorende gezinsleden en niet verwante inwonende personen) kwam in de periode 1936-1940 een einde. Toen ging men over op het zogenaamde persoonskaartensysteem, waarbij van iedere inwoner een aantal persoonsgegevens op een kaart vermeld werden.
Met ingang van 1925 komen in de bevolkingsregisters in de kolom “aanmerkingen” landelijk vastgestelde afkortingen voor, te weten:

. ar- alfabetisch register;
. arbk- arbeidskaart;
. bd- buitengewoon dienstplichtig;
. d- decoratie (onderscheiden);
. dsk- distributie stamkaart;
. gd- gewoon dienstplichtig;
. gk- gezinskaart;
. ir- invaliditeitsrente;
. ntverwt- niet verwant;
. ong- ongevallenwet;
. or- ongevallen rente;
. pns- pensioen N.S.;
. tvd- toeziend voogd;
. vwp- vuurwapenwet.

Het bestand tot de invoering van persoonskaarten in 1939 is openbaar en in deze bron digitaal raadpleegbaar.
Raadpleegbare openbare bronnen (deels digitaal)
Gemeente Breukelen-Nijenrode, 1829-1940
92 Deel 21, volkstellingsregister, 1829. i
1202 Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1673-1940
Raadpleegbare openbare bronnen (deels digitaal)
Gemeente Breukelen-Nijenrode, 1829-1940
92
Deel 21, volkstellingsregister, 1829.
Datering:
1829
Zie inv. nr.:
1444

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1673-1940
Auteur:
A. Hagen
Datering toegang:
2014
Omvang in meters:
19,5
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
08. Genealogische bronnen
Subrubriek:
08.03 Bevolkingsregistratie
Gemeente:
De Bilt, Stichtse Vecht, De Ronde Venen
Plaatsnaam:
Vecht en Venen (werkgebied)
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Notabene:
Deze nadere toegang is in bewerking
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1202: Bevolkingsregistratie in het werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1673-1940
VERKORT:
NL-BklVV 1202