Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link

Zoektips
Filter: Muidenx
beacon
4 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Archiefvormende instantie
Noordpolder beoosten Muiden, 1670-1978
Datering:
1670-1978
Alternatieve namen:
Noord-polder; Noordpolder; Muider Noordpolder
Werkgebied op kaart:
Kaart uit de ligger van de afwatering 1922. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Muiden
Geografisch werkgebied:
Tussen de Zeedijk en de trekvaart van Muiden naar Naarden. En langs de weg naar Muiderberg (thans de Googweg) en de vestingsgracht van Muiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Op 22 december 1677 werd door de Staten van Holland en Westfriesland octrooi verleend aan de ingelanden aan de oostzijde van Muiden voor de Noord- en Zuidpolder, waarin voorschriften zijn beschreven voor het beheer van molens, dijken en kaden. De aanleiding voor het octrooi is oorlogsgeweld in 1671. De bewoners van de polder werden opgeroepen elk jaar op de eerste zaterdag van februari bijeen te komen om 3 molenmeesters te kiezen.
Bij vaststelling van het bijzonder reglement van de polder in 1876 werd het bestuur opgedragen aan 3 poldermeesters waarvan 1 voorzitter werd. Er was geen college van Hoofdingelanden. De bestuursleden werden gekozen voor 3 jaar. Mensen die minimaal 1 hectare land hadden waren stemgerechtigd. In 1898 zijn gronden van de Naardermeent aan het gebied van het waterschap toegevoegd.
Per 1979 ging de Noordpolder beoosten Muiden op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten van editie 1864 onder Amstelland (archieftoegang 0101, inv.nr 901); Notulen, volume 51 Provinciale Staten van Noord-Holland, 1876
Voor de opheffing ook de inleiding van het archief van Hilversumse Meent
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zeedijk beoosten Muiden, Hoogheemraadschap, 1678-1990
Datering:
1678-1990
Werkgebied op kaart:
Vestigingsplaats:
Muiden
Geografisch werkgebied:
De zeedijk beoosten Muiden en het bijbehorende achterland
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Bij resolutie van de Staten van Holland van 7 mei 1678 werd het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden ingesteld. De functie van dijkgraaf werd verbonden aan het ambt van baljuw van Gooiland en drost van Muiden. Vier hoogheemraden werden benoemd op voordracht van de besturen van Amsterdam, Muiden, Naarden en Weesperkarspel. De dijkgraaf en deze vier hoogheemraden kozen op hun beurt drie andere hoogheemraden uit de steden Muiden, Naarden en Weesp, mits er geschikte kandidaten waren. Was dit niet zo, dan konden ingelanden verkozen worden.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefinventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie uit 1864
Versie uit 1936.
Gerelateerde waterstaatswerken:
Onder andere: Zeedijk beoosten Muiden
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zuidpolder beoosten Muiden, 1677-1978
Datering:
1677-1978
Vestigingsplaats:
Muiden
Geografisch werkgebied:
Muiden
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Op 22 december 1677 werd door de Staten van Holland en Westfriesland octrooi verleend aan de ingelanden aan de oostzijde van Muiden voor de Noord- en Zuidpolder, waarin voorschriften zijn beschreven voor het beheer van molens, dijken en kaden. De aanleiding voor het octrooi is oorlogsgeweld in 1671. De bewoners van de polder werden opgeroepen elk jaar op de eerste zaterdag van februari bijeen te komen om 3 molenmeesters te kiezen. De Zuidpolder beoosten Muiden ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie uit 1864
Versie uit 1936
Voor de opheffing ook de inleiding van het archief van Hilversumse Meent.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zuidpolder onder Muiden, Commissie van oppertoezicht op de verveening van een deel van de, 1848-1885
Datering:
1848-1885
Vestigingsplaats:
Muiden
Type vormer:
commissie van toezicht
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten onder Amstelland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS