Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Terug naar "zoek in alles" / het beginscherm.

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt. Verder is er een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie.

Bij sommige organisaties is ook een summiere beschrijving van de geschiedenis vermeld.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven? Lees dan de onderzoeksgidsen.
 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Zeedijk beoosten Muiden, Hoogheemraadschap, 1678-1990
Datering:
1678-1990
Type organisatie:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Bij resolutie van de Staten van Holland van 7 mei 1678 werd het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden ingesteld. De functie van dijkgraaf werd verbonden aan het ambt van baljuw van Gooiland en drost van Muiden. Vier hoogheemraden werden benoemd op voordracht van de besturen van Amsterdam, Muiden, Naarden en Weesperkarspel. De dijkgraaf en deze vier hoogheemraden kozen op hun beurt drie andere hoogheemraden uit de steden Muiden, Naarden en Weesp, mits er geschikte kandidaten waren. Was dit niet zo, dan konden ingelanden verkozen worden.
Vestigingsplaats:
Muiden
Geografisch werkgebied:
De zeedijk beoosten Muiden en het bijbehorende achterland
Werkgebied op kaart:
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefinventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie uit 1864
Versie uit 1936.
Toelichting bij 'zie ook':
Bij de beschrijving van een archiefvormer staat soms een lijst met het kopje 'zie ook'. Deze lijst bestaat uit klikbare links naar beschrijvingen van waterstaatswerken (gemalen, sluizen, et cetera). De links zien er als volgt uit: ASSETS: - code - naam. (Mocht de link niet goed werken, wilt u ons dat dan laten weten?)