Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.319 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Archiefvormende instantie
Commissie Hoeksche Waard (CHW)
Naam archiefvormer:
Commissie Hoeksche Waard (CHW)
Onderdeel van:
De commissie opereert namens de gemeenten uit de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, ’s-Gravendeel -sinds 1-1-2007 onderdeel van de gemeente Binnenmaas - Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland)
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
01-10-2005. Bron: Verordening op de Commissie Hoeksche Waard (22-06-2005)
Opgeheven:
01-05-2010
Ontstaan uit:
Ruimtelijke Inrichting Hoeksche Waard (RIHW)
Opgegaan in:
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Taken:
Als aanspreekpunt fungeren voor de provincie Zuid-Holland en voor het Rijk waar het strategische ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling/inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting, landschap en recreatie in de Hoeksche Waard betreft.
Literatuurverwijzing:
www.commissiehw.nl
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Naam archiefvormer:
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Onderdeel van:
Het samenwerkingsorgaan opereert namens de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en is gevestigd te Strijen
Afdelingen:
Regiosecretaris, secretaris en een aantal individuele ambtelijke medewerkers
Opgericht:
1 mei 2010. Bron: Eigen informatiebrochure op diens website
Opgeheven:
n.v.t.
Ontstaan uit:
De Commissie Hoeksche Waard (CHW)
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Hoekschewaardse gemeenten op de beleidsonderwerpen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Zorgen voor beleidsadvisering en -voorbereiding, waarbij de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten zich inspannen te komen tot de vaststelling van gezamenlijk gedragen beleid op deze beleidsonderwerpen. De uiteindelijke besluitvorming ligt altijd bij de vijf individuele gemeenten
Literatuurverwijzing:
www.sohw.org
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Tunnel Dordtse Kil
Naam archiefvormer:
Stichting Tunnel Dordtse Kil
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
De stichting opereert namens de provincie en de gemeenten Binnenmaas, Dordrecht,
’s-Gravendeel – sinds 01-01-2007 onderdeel van de gemeente Binnenmaas – en Strijen.
Opgericht:
December 1972. Bron: Website Kiltunnel.
Opgeheven:
Onbekend
NB. Uit het raadsbesluit van Dordrecht van 30-01-2001 blijkt een opheffingsdatum van november 1988 of eerder. Bron: Raadsbesluit van Dordrecht 30-01-2001.
Opgegaan in:
Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Taken:
De taken van dit samenwerkingsverband zijn de aanleg en beheer van de toltunnel en aansluitende verbindingswegen (N3, N217). De doelstelling is het garanderen van een veilige doortocht tegen constante en zo laag mogelijke tarieven.
Literatuurverwijzing:
www.kiltunnel.nl.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Naam archiefvormer:
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Het wegschap opereert namens de provincie en de gemeenten Binnenmaas, Dordrecht,
’s-Gravendeel – sinds 01-01-2007 onderdeel van de gemeente Binnenmaas – en Strijen.
Opgericht:
Onbekend.
NB. Uit het raadsbesluit van Dordrecht van 30-11-2001 blijkt een oprichtingsdatum van november 1988 of eerder. Bron: Gemeenschappelijke Regeling voor het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Ontstaan uit:
Stichting Tunnel Dordtse Kil.
Taken:
De taken van dit samenwerkingsverband zijn (het bevorderen van) het beheer en exploitatie van de toltunnel en aansluitende verbindingswegen (N3, N217). De doelstelling is het garanderen van een veilige doortocht tegen constante en zo laag mogelijke tarieven.
Literatuurverwijzing:
www.kiltunnel.nl.