Uw zoekacties: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Naam archiefvormer:
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Onderdeel van:
Het samenwerkingsorgaan opereert namens de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en is gevestigd te Strijen
Afdelingen:
Regiosecretaris, secretaris en een aantal individuele ambtelijke medewerkers
Opgericht:
1 mei 2010. Bron: Eigen informatiebrochure op diens website
Opgeheven:
n.v.t.
Ontstaan uit:
De Commissie Hoeksche Waard (CHW)
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Hoekschewaardse gemeenten op de beleidsonderwerpen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Zorgen voor beleidsadvisering en -voorbereiding, waarbij de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten zich inspannen te komen tot de vaststelling van gezamenlijk gedragen beleid op deze beleidsonderwerpen. De uiteindelijke besluitvorming ligt altijd bij de vijf individuele gemeenten
Literatuurverwijzing:
www.sohw.org