Uw zoekacties: Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
1.135 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Werkzoekenden Strijen
Naam archiefvormer:
Stichting Werkzoekenden Strijen
Vestigingsplaats:
Strijen
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
diverse projecten
Opgericht:
1983. Bron: besluit van de werkgroep "Jeugdwerkloosheid in de gemeente Strijen" d.d. 3 februari 1983 resp. notariële oprichtingsakte d.d. 4 juli 1983
Opgeheven:
1986. Bron: besluit van de voorzitter van het bestuur d.d. 4 september 1986
Taken:
Het voor Strijense werkzoekenden tot stand brengen van voorzieningen, waarbinnen zij plaats en mogelijkheden vinden tot activiteiten als middel om hun eigen verder gelegen doeleinden te ontwikkelen en te verwezenlijken, waaronder mede begrepen het oprichten en begeleiden van experimentele werkverbanden en het organiseren van vormende activiteiten.
Nadere informatie:
Medio 1983 werd op initiatief van de begin 1983 ingestelde werkgroep "Jeugdwerkloosheid in de gemeente Strijen" de Stichting Werkzoekenden Strijen opgericht. De gemeente Strijen verleende een startsubsidie en vervolgens ook een structurele subsidie bovenop de subsidie van het Koningin Juliana Fonds en van de provincie Zuid-Holland.
Het algemeen bestuur bestond uit een oneven aantal van minimaal vijf leden. Als eerste bestuursleden fungeerden de vijf oprichters. Ontstane vacatures werden door het algemeen bestuur zelf ingevuld, maar op voordracht van de deelnemersvergadering waarin alle geregistreerde deelnemers van de stichting stemrecht hadden. Het algemeen bestuur benoemde uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormden.

Een van de eerste projecten was het inrichten van een administratief informatiecentrum (AIC) in het Dorpshuis, ter voorbereiding van een vrijwilligersvacaturebank. Ander projecten waren: een administratief project, een klussenproject, een dienstverlenend project, een recreatief project annex hobbywerkplaats, een project vorming en voorlichting, en een project kledingwinkel/naaiatelier.

In 1986 waren er bij de Stichting Werkzoekenden Strijen niet meer voldoende bestuursleden en vrijwilligers aanwezig om de doelstellingen van de stichting op een vruchtbare manier te realiseren. Een gelukkige omstandigheid was daarbij dat het werkloosheidspercentage in Strijen en omgeving laag was, waardoor de activiteiten van de stichting niet goed van de grond kwamen. Met dit alles in het achterhoofd nam de voorzitter, als enig overgebleven bestuurslid, het besluit de stichting met ingang van 1 september 1986 op te heffen.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Commissie van Advies ingevolge Woonruimtewet 1947
Naam archiefvormer:
Commissie van Advies ingevolge Woonruimtewet 1947
Vestigingsplaats:
Maasdam
Onderdeel van:
gemeente Maasdam
Opgericht:
1 oktober 1978. Bron: gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 1947
Opgeheven:
na 1970. Bron: onbekend
Taken:
Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de feitelijke toewijzing van woningen
Nadere informatie:
Direct nadat de Woonruimtewet 1947 in werking was getreden, is in Maasdam een commissie van advies op grond van die wet ingesteld. Deze had tot taak het college van B en W gevraagd en ongevraagd te adviseren over de toewijzing van woningen, om een doelmatige verdeling van woonruimte te verkrijgen. Zij bestond uit vijf inwoners van de gemeente Maasdam, die van jaar tot jaar door de gemeenteraad werden (her)benoemd.

Het is niet duidelijk wanneer de commissie is opgeheven. Het laatste, bewaard gebleven herbenoemingsstuk - in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de gemeente Maasdam - dateert uit 1970.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Luchtbeschermingsdienst
Naam archiefvormer:
Luchtbeschermingsdienst
Vestigingsplaats:
Brandwijk
Onderdeel van:
gemeente Brandwijk
Afdelingen:
centrale afdeling, waarschuwingsafdeling, ordeafdeling, brandweerafdeling, technische afdeling, geneeskundige afdeling en ontsmettingsafdeling, á la gemeenten elders?
Opgericht:
1938. Bron: akte van aanstelling van het hoofd van Luchtbeschermingsdienst d.d. 7 februari 1938 resp. luchtbeschermingsplan van de burgemeester d.d. 4 mei 1938
Opgeheven:
uiterlijk in 1945. Bron: circulaire minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 november 1945
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
BB-organisatie
Taken:
Beschermen van de plaatselijke bevolking tegen luchtaanvallen door middel van: voorlichting over de wijze van zelfbescherming en het treffen van gemeentelijke beschermingsmaatregelen.
Nadere informatie:
Alle gemeenten waren op grond van de Wet tot Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen van 1936 verplicht een gemeentelijk luchtbeschermings-plan op te stellen. In verband hiermee stuurde de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland in september 1937 een circulaire aan de gemeenten in zijn provincie om hieraan uitvoering te geven. De gemeente Brandwijk moest erkennen dit tot dan toe te hebben nagelaten. In het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de gemeente Brandwijk is na die 'schuldbekentenis' aan de CdK slechts de akte van aanstelling van het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst in Brandwijk uit begin 1938 aangetroffen en een luchtbeschermingsplan van de burgemeester van mei 1938. Dit kan als bewijs gelden dat de gemeente Brandwijk inderdaad is overgegaan tot de instelling van een dergelijke dienst.

Uit archieven van vergelijkbare andere gemeenten blijkt dat het hoofd en het personeel van de Luchtbeschermingsdienst in die gemeenten een veelheid van uiteenlopende taken vervulden: organiseren en in stand houden van een operationele luchtbeschermingsorganisatie; theoretisch en praktisch scholen van het personeel; scholen van de bevolking op het gebied van de zelfbescherming; controleren van de naleving van verduisteringsvoorschriften; waarschuwen en ondersteunen van de bevolking en het nemen van andere maatregelen in geval van luchtalarm en de mogelijke gevolgen van luchtaanvallen en bominslagen; blussen van branden; verrichten van reddingswerkzaamheden; en verrichten van radio-ontvang-, uitkijk-ordonnansen- en meldingsdiensten.
Er mag van worden uitgegaan dat al deze taken, of in ieder geval de meeste ervan, ook door de Brandwijkse Luchtbeschermingsdienst ter hand werden genomen.
Nadere informatie 2:
In 1942 werd de wet uit 1936 vervangen door de Luchtbeschermingsverordening van de Duitse bezetter. Of daarmee ook de Luchtbeschermingsdienst te Brandwijk toen ter ziele is gegaan, is onduidelijk. In ieder geval werden alle luchtbeschermingsdiensten in ons land op grond van de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 november 1945 geacht te zijn opgeheven.

De luchtbeschermingstaken in ons land gingen deel uitmaken van de in 1953 opgerichte en in kringen opgedeelde civiele verdedigingsorganisatie: Bescherming Bevolking (BB).
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk (SSKW)
Naam archiefvormer:
Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk (SSKW)
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Opgericht:
1979. Bron: website van het SSKW.
Opgeheven:
n.v.t.
Taken:
Het bieden van een zo breed mogelijke ondersteuning aan organisaties zonder winstoogmerk.
Nadere informatie:
Het Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk (SSKW) houdt zich bezig met het bieden van een zo breed mogelijke ondersteuning aan organisaties zonder winstoogmerk en zonder beroepsmatige eigen ondersteuning. Het gaat dan om zaken als: het gebruiken van een geluidsinstallatie, het verzorgen van (delen van) de administratie, het versturen van mailings, het opmaken en/of drukken van clubbladen, helpen bij starten van een nieuwe organisatie, het vinden van vrijwilligers, het geven van computer- en andere cursussen, doorgeven van kennis op het gebied van beleidsontwikkeling enz.

Sinds 2008 regelt het SSKW ook maatschappelijke stages voor scholen in Dordrecht en de regio om leerlingen kennis te laten maken met alle aspecten van vrijwilligerswerk.

Het SSKW was eerst gevestigd in het Hof en vanaf 1997 tot nu toe in het pand Spuiweg 93.
Literatuurverwijzing:
www.sskw.nl.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS