Uw zoekacties: Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.135 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
ArchiefvormerGrondbedrijf Dordrecht
Naam archiefvormer:
Grondbedrijf Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Sector Stadsontwikkeling (SO) van de gemeente Dordrecht
Opgericht:
vóór 1965. Bron: jaarverslagen/jaarrekeningen Grondbedrijf en nota strategisch grondbeleid
Opgeheven:
Op 24 januari 2011 als afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken ondergebracht bij de gemeentelijke Sector Stadsontwikkeling. Bron: www.dordrecht.nl
Opgegaan in:
Afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken van de sector Stadsontwikkeling
Taken:
Het adviseren over en uitvoeren van een actief grondbeleid, het leveren van bijdragen aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van stad (en regio)
Nadere informatie:
Het Grondbedrijf Dordrecht (GBD) bestaat al van oudsher als een weliswaar niet geheel zelfstandig gemeentelijk organisatieonderdeel, maar wel met een afzonderlijke positie en een onderscheidend takenpakket. In de 60-er jaren van de 20e eeuw als onderdeel van de Dienst Openbare Werken en Volkshuisvesting, later van de Dienst Openbare Werken en Stadsontwikkeling (DOWS) successievelijk Dienst Stadsontwikkeling (DSO). Anno 2011 is het GBD een onderdeel van de gemeentelijke sector Stadsontwikkeling (SO) onder leiding van het hoofd economische ontwikkeling en grondzaken.

In 2003 heeft de gemeenteraad de gemeentelijke nota strategisch grondbeleid vastgesteld. Mede op grond van die nota heeft het GBD zich doorontwikkeld van een actieve en sturende afdeling naar een meer strategische adviserende en opererende afdeling. Die ontwikkeling is nog steeds gaande en het is de bedoeling dat zijn werkveld zich geleidelijk aan gaat uitbreiden tot de hele regio Drechtsteden.

De taken van het GBD zijn zowel strategisch als puur operationeel van aard: het adviseren van het college van burgemeesters en wethouders over grondbeleidszaken; het voorbereiden en realiseren van locatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten en het aangaan van contacten en samenwerking met (markt)partijen daartoe; het taxeren, verwerven, onteigenen, beheren en verkopen van grondbezit en opstallen; het voorbereiden en uitvoeren van overeenkomsten van zakelijk recht, zoals erfpacht, recht van opstal, verhuur en andere zakelijke rechten; het optreden als onroerend-goedadviseur c.q. –makelaar voor andere gemeentelijke organisaties; het fungeren als kenniscentrum op het werkterrein van het GBD en het ondersteunen, stimuleren en informeren van ondernemers terzake.
Nadere informatie 2:
Met ingang van 24 januari 2011 heeft de gemeentelijke Sector Stadsontwikkeling (SO) een nieuwe afdelingsstructuur bestaande uit drie inhoudelijke afdelingen: Ruimtelijke Ontwikkeling; Ruimtelijke Realisatie en Economische Ontwikkeling en Grondzaken (voorheen Grondbedrijf Dordrecht). Daarmee verdwijnen niet de taken van het GBD, maar wel de decennialange benaming als zodanig. Het markeert een ontwikkeling die hierboven al is beschreven.

Zie toegangsnummer: 567, inv.nrs. 60a en 60b.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
ArchiefvormerCommissie Binnenstad
Naam archiefvormer:
Commissie Binnenstad
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht.
Opgericht:
14 juli 1969. Bron: Gemeenteraadsbesluit van 14 juli 1969
Opgeheven:
1971. Bron: Dossiers Sector stadsontwikkeling:
- Welstandscommissie: samenstellingen, verordeningen en jaarverslagen nummer 1.853.2/SO1990/1994/4490
- Welstandscommissie: organisatie en werkwijze, nummer 1.853.2/SO/1990 en 1999/4972.
Ontstaan uit:
Gemeentelijke Monumentencommissie.
Opgegaan in:
Gemeentelijke Monumentencommissie.
Taken:
Het houden van esthetisch toezicht door middel van:
-Het uitbrengen van adviezen omtrent: prioriteitenschema monumentale panden.
-Verfijning van stedenbouwkundig bestemmingsplan.
-Maken van globale gevelschema’s.
Nadere informatie:
De Gemeentelijke Monumentencommissie is ontstaan op 9 juni 1925 uit de Vereniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht en bestond in eerste instantie tot 1969. De Gemeentelijke Monumentencommissie werd met de oprichting van De Commissie Binnenstad (tijdelijk) overbodig.
De Commissie Binnenstad die in 1969 wordt opgericht - naast de al bestaande Welstandscommissie - met het doel om meer creativiteit in te brengen, functioneert tot 1971. In 1972 bestaat er alleen nog een Welstandscommissie. Die ook taken van de opgeheven Monumentencommissie behartigde. In 1985 wordt de Gemeentelijke Monumentencommissie weer in het leven geroepen. Dit werkte onbevredigend, want de taken en de bezetting van beide commissies liep teveel door elkaar heen. Er wordt in 1988 voor de volgende oplossing gekozen:


•De Welstandscommissie Nieuwe Stijl beoordeelt de welstandsaspecten van alle bouw-en verbouwzaken in de stad, behalve die van de monumenten in de Binnenstad.
•De in 1985 opgerichte Monumentencommissie doet de verbouwzaken van alle monumenten in de stad, maar ten aanzien van specifiek de monumenten in de Binnenstad fungeert voortaan een aparte subcommissie van de Monumentencommissie die zowel de Welstandsaspecten als de monumentale aspecten behartigt.

Per 1 oktober 1992 krijgt de Welstandscommissie drie subcommissies:

•Subcommissie Monumenten
•Subcommissie Beschermd Stadsgezicht
•Subcommissie Nieuwe Stad.

Ook gaan de Gemeentelijke Monumentencommissie en de Welstandscommissie nauwer met elkaar samenwerken om zo tot een betere afstemming te komen.

Per 1 oktober 2010 wordt de Monumentenverordening ingetrokken en de Erfgoedverordening Dordrecht van kracht. Die voorziet in een geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissie met taken op beide beleidsterreinen. Daarmee komt ook een eind aan het bestaan van de afzonderlijke Monumentencommissie en Welstandscommissie.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
ArchiefvormerGemeentelijke Monumentencommissie
Naam archiefvormer:
Gemeentelijke Monumentencommissie
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht.
Opgericht:
9 juni 1925
Opgeheven:
Van 1969 tot 1985, want de Gemeentelijke Monumentencommissie werd met de oprichting van de Commissie Binnenstad overbodig.
In 1985 gereactiveerd en vervolgens per 1 oktober 2010 opgegaan in de nieuwe Welstands- en Monumentencommissie. Bron:
Dossiers Sector Stadsontwikkeling:
- Welstandscommissie: samenstellingen, verordeningen en jaarverslagen nummer 1.853.2 / SO1990/1994/4490
- Welstandscommissie: organisatie en werkwijze, nummer 1.853.2/SO/ 1990 en 1999/4972
Ontstaan uit:
Vereniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht.
Opgegaan in:
Commissie Binnenstad die in 1969 wordt opgericht naast de al bestaande Welstandscommissie. In 1985 wordt de Gemeentelijke Monumentencommissie weer in het leven geroepen.
In 2010 wordt de Gemeentelijke Monumentencommissie geïntegreerd in de nieuwe Welstands- en Monumentencommissie
Taken:
Het wettelijk beschermen van monumentenbezit door middel van het opstellen van een lijst met monumenten en het al of niet verlenen van vergunningen voor verbouwingen en sloop.
Nadere informatie:
Zie toegangsnummer: 8-A1980, inv.nrs. 3325 en 3326; 78, inv.nr. 2; 221, inv. nrs. 1 en 4; 567, inv.nr. 221b. Archieftitel: Gemeentelijke Monumentencommissie
Literatuurverwijzing:
Website Regionaal Archief Dordrecht
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
ArchiefvormerDirectieraad
Naam archiefvormer:
Directieraad
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht
Opgericht:
2006
Ontstaan uit:
Algemene Directie en Directeurenoverleg
Taken:
Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders en het aansturen van de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Hij bestaat uit: de gemeentesecretaris/voorzitter en alle gemeentelijke directeuren
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS