Uw zoekacties: Armenschool

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Armenschool
Naam archiefvormer:
Armenschool
Vestigingsplaats:
Oud-Beijerland
Onderdeel van:
gemeente Oud-Beijerland
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1834. Bron: Reglement voor de Provisionele Armschool d.d. 30 januari 1834
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het geven van gratis lager onderwijs aan arme kinderen in de gemeente
Nadere informatie:
In veel gemeenten werden in de 18de en vooral in de 19de eeuw zogenaamde armenscholen gesticht voor het geven van onderwijs aan arme kinderen, die anders geen of weinig onderwijs zouden genieten. Veelal waren dit initiatieven van liefdadigheidsinstellingen als de diaconie of een parochiƫle instantie.

Ook in de gemeente Oud-Beijerland heeft een provisionele (voorlopige, tijdelijke) Armenschool bestaan, die in 1834 werd opgericht. Het 'gewone' onderwijs dat door de 'openbare onderwijzer' in de gemeente werd gegeven, was niet gratis. De ouders betaalden daarvoor schoolgeld. De kinderen van wie de ouders uit de armenfondsen (kerk of Armbestuur) bedeeld werden, kregen in dat geval toch onderwijs, op de Armenschool; ook een taak van de openbare onderwijzer.

De provisionele Armenschool was klaarblijkelijk inderdaad van tijdelijke duur, want de laatste stukken die bewaard zijn gebleven, dateren van 1838. Mogelijk zijn de arme leerlingen nadien onderdeel gaan uitmaken van de 'gewone' school.
Literatuurverwijzing:
internet: Wikipedia