Uw zoekacties: Archiefvormers
xArchiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
181 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Archiefvormende instantie
Zevenhoven, 1862-1976
Datering:
1862-1976
Vestigingsplaats:
Zevenhoven
Geografisch werkgebied:
Zevenhoven, grensgebied tussen Amstelland en Rijnland
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Het beginjaar is het jaar van de afsplitsing van Zevenhoven van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, die onder een gezamenlijk bestuur onderdeel waren van de Nieuwkoopse Droogmakerij. In 1861 wordt het bijzondere reglement door zowel de Gedeputeerde Staten van Utrecht als die van Zuid-Holland goedgekeurd en gepubliceerd in januari 1862, dit omdat de polder in beide provincies lag. Het interprovinciale karakter duurde voort tot 1989. De reglementering van de polder Nieuwkoop werd goedgekeurd in 1863 waardoor vanaf dat moment de splitsing geheel een feit was.
De splitsing was niet vrijwillig maar door de provincies Zuid-Holland en Utrecht besloten. In dat besluit tot splitsing van 1860 door de provincies is een artikel opgenomen waarin wordt geregeld dat archief dat duidelijk tot een bepaalde polder behoort naar die organisatie gaat. Indien het niet duidelijk is gaat het archief naar de polder Nieuwkoop. Polder Nieuwkoop werd Rijnlands.
Het bestuur van de Zevenhovense polder bestaat na de splitsing uit 4 leden, een dijkgraaf en 3 heemraden. Zij worden benoemd door de stemgerechtigde ingelanden. In 1976 gaat het waterschap Zevenhoven op in het waterschap Proosdijlanden.
Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u graag naar de inleiding bij de archieftoegang
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zeedijk beoosten Muiden, Hoogheemraadschap, 1678-1990
Datering:
1678-1990
Werkgebied op kaart:
Vestigingsplaats:
Muiden
Geografisch werkgebied:
De zeedijk beoosten Muiden en het bijbehorende achterland
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Bij resolutie van de Staten van Holland van 7 mei 1678 werd het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden ingesteld. De functie van dijkgraaf werd verbonden aan het ambt van baljuw van Gooiland en drost van Muiden. Vier hoogheemraden werden benoemd op voordracht van de besturen van Amsterdam, Muiden, Naarden en Weesperkarspel. De dijkgraaf en deze vier hoogheemraden kozen op hun beurt drie andere hoogheemraden uit de steden Muiden, Naarden en Weesp, mits er geschikte kandidaten waren. Was dit niet zo, dan konden ingelanden verkozen worden.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefinventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland:
Versie uit 1864
Versie uit 1936.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Zeeburg en Diemerdijk, Hoogheemraadschap, 1423-1970
Datering:
1423-1970
Werkgebied op kaart:
Een kaart uit 1912 van het toenmalige hoogheemraadschap. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Diemen, Amsterdam
Geografisch werkgebied:
De zeedijk van Amsterdam naar Muiden en het achterliggende gebied tot Maarssen
Type vormer:
hoogheemraadschap
Korte beschrijving:
Het hoogheemraadschap van Zeebrug en Diemerdijk bestond van 1423 tot 1970 toen het opging in het Hoogheemraadschap van Amstelland.
Bronverwijzing:
De inleiding van de archiefienventaris.
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Versie uit 1864. Versie uit 1936.
Voor een uitgebreider boek over dit hoogheemraadschap zie: "Dijk onder spanning" door Alfons Fransen
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Winkel, De, 1746-1962
Datering:
1746-1962
Alternatieve namen:
Klein-Winkel, 80-morgen polder
Werkgebied op kaart:
Zie de kaart met diginummer 010066. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
Het beginjaar is niet met zekerheid vast te stellen. Het zou medio 18e eeuw kunnen zijn, maar ook eerder, gezien de schouwbrieven uit ca. 1675 van de naastgelegen polders Hoog- en Groenland, Roodemolen en Donkervliet. In 1962 hield De Winkel als organisatie op te bestaan vanwege de fusie met de drie hierboven genoemde polders tot Baambrugge Westzijds.
Archieftoegang(en):
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS