Uw zoekacties: Hermen Egberts, burger te Hardenborch, draagt t.o.v. Pauwell...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
11. Regesten van de oorkonden tot 1599
Regest
715 Hermen Egberts, burger te Hardenborch, draagt t.o.v. Pauwell Blankvordt, richter te Hardenborch, en keurnoten krachtens volmachtbrief van 1590 december 7 (regest no. 713) over aan Arendt de Baeke, vaandrig, en juffer Henrick Splijnters e.l. het voornoemde erve Volkering.
Oorspr. in Inv. no. 353. De zegels van richter, convent en stad Hasselt verdwenen.