Uw zoekacties: Heer Hermen van Zwolle, pater, Anna van Wijnsum, priorinne, ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
11. Regesten van de oorkonden tot 1599
Regest
513 Heer Hermen van Zwolle, pater, Anna van Wijnsum, priorinne, Anna Stuermans, subpriorinne, Anna van Keppell, procuratrix van het convent van Depenvenne, verklaren, dat zij verzet hebben aan Albert Helleijnck en Jutte e.l. en Loeffert, hun zoon, hun tienden uit het erve Overtuig, gelegen in het gericht Hardenborch in het kerspel Hemse in de buurschap Reedtze, behorende aan de H. Stede te Hasselt.
Afschriften in Inv. no. 343. Een afschrift van Laurentius Hollander, schoolmeester te Hardenberg.