Uw zoekacties: De Staten van Overijssel oorkonden, dat de stadhouder van de...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
157 De Staten van Overijssel oorkonden, dat de stadhouder van de lenen Elbert Antoni van Pallandt toe Zuithem van Vasen en Jellis van Stegeren beleend heeft Jacoba Henrietta van Uiterwijk douariere van Raesfeld bijgestaan door Jan Lindenhof als momber en hulder met: de tiende grof en smal over de erven Roedelink, Vrijlink en toe Nienhuys te Diffele buurschap Heemse gericht Hardenberg; een tiende grof en smal over de erven Volkerinck en Aarnink buurschap Heemse gericht Hardenberg; de halve spannerie gelegen in het gericht Hardenberg.
Met het uithangend leenzegel van Overijssel.

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga