Uw zoekacties: Theodericus, zoon van Franco de Steenre, Utrechts klerk, kei...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
549 Theodericus, zoon van Franco de Steenre, Utrechts klerk, keizerlijk notaris en burger van Deventer, instrumenteert, dat hij op last van de officiaal van de proost en de aartsdiaken van Deventer in de consistoriekamer van de Lebuïnuskerk aldaar ten overstaan van de notarissen Gerardus Grollis en Gerardus Peye ter instantie van Henricus Spegel, een executeurs-testamentair van Gerardus Oding, pastoor te Gramsbergen, een transsumpt heeft vervaardigd van het testament, dat Oding door Wilhelmus Iolingh, Utrechts klerk en keizerlijk notaris, op 9 juli 1450 in de pastorie te Zuetlaren heeft laten opmaken in tegenwoordigheid van de priesters Johannes Alberti, Wilhelmus Denynck, Gerardus de Ruemschen en Swederus Hemsynck en waarin met name Jacobus Goeswinus' zuster Aleydis en haar dochter Katharina begunstigd werden.
In het Latijn. Met notarismerk en geschonden zegel van de officiaal (Inv. 140.) Mede beschreven in T.R., IV, 472.