Uw zoekacties: Hinric Kampherbeke, richter ten Hardenberghe, oorkondt, dat ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
548 Hinric Kampherbeke, richter ten Hardenberghe, oorkondt, dat Aleyt Heynen en haar kinderen Johan, Volker en Griete ten overstaan van hem, de keurnoten Bruen Reyners en Egbert Oemking en meer goede lieden aan prior en convent te Alberghen het erf Oding met de kate Hamhues en de tienden Overwatering te Colendoren in het kerspel Heemse verkocht en overgedragen hebben, zoals zij hun zijn aangestorven van Aleyds oom Gherd Oding, pastoor te Gramsberghe behoudens de tiendheer de tienden, twee huizen binnen de stad van Hardenberghe en een huis met schuur in Gramsberghe.
Afschrift in L.M. f. 164, waarboven genoteerd: "pro 1000 Renensibus", terwijl onder aan de bladzijde te lezen is, dat het convent een akte van verkoop van Oding door Hinrik van Gramsberghe uit 1438, een brief van Gerard Oding en een brief bezat, volgens welke Gherardus een rente van 100 gulden uit zijn erfenis inloste aan Henrik Veltkamp. Mede beschreven in T.R., IV, 472.