Uw zoekacties: Arnt Butekampp, ambtman ten Nyenhues en richter te Ulsen, oo...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
364 Arnt Butekampp, ambtman ten Nyenhues en richter te Ulsen, oorkondt dat Bernt Boskens, Herman Nyehoff, Albert Wernsing en Ghert ter Steghen, kerkmeesters van de kerk te Ulsen namens die kerk hebben verkocht aan Ludiken Hermeling te Ghiesteren en zijn vrouw Swene een rente van 8 mud winterrogge Zwolse maat uit het kerken-erf Lubberting, gelegen in het kerspel Ulsen en de buurschap Lemeke, en dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel, Archief klooster Sibculo (A). -- Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 240 vs. (blz. 480) (B).