Uw zoekacties: Reynerus Johannis, klerk in de diocees Traiectum en pauselij...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
355 Reynerus Johannis, klerk in de diocees Traiectum en pauselijk notaris, instrumenteert dat mr. Andreas Barchorst en Ffredericus ten Broecke, executeurs-testamentair van Bernardus de Hilten, en frater Johannes Traiecti, cellerarius van het klooster in Sibekeloe, optredende voor dat klooster, hebben verklaard dat Bernardus de Hilten twee boterrenten uit Buddenlandt en Hebinge (zie no. 353 en 354) aan dat klooster heeft nagelaten.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 230 vs. (blz. 460), in het archief van het klooster Sibculo.