Uw zoekacties: Hugo van Bevervoirde, richter te Oitmerssem, oorkondt dat Jo...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
342 Hugo van Bevervoirde, richter te Oitmerssem, oorkondt dat Johan Wulfferdinck te Ghiesteren en zijn vrouw Alyt als zaakwolden verklaarden, dat prior en convent van Zibekeloe hebben verkocht aan Johan Glasfordt c.s. te Northorn een rente van 10 mud rogge, voor welke rente de buren van Ghiesteren hebben ontvangen 100 enkele gouden Keurvorster Rijnse gulden, ter bestrijding van de kosten der schatting van de buurschap, en dat zij, Johan en Alyt, hiervoor hun erf Wulfferdinck, gelegen in de buurschap Ghiesteren en het gericht Oitmerssem, hebben verbonden.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel, Archief klooster Sibculo (A). -- Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 223 (blz. 445) (B).
Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 493.