Uw zoekacties: Seyne Mulert, richter te Ummen, oorkondt dat Johanna, weduwe...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
341 Seyne Mulert, richter te Ummen, oorkondt dat Johanna, weduwe van Claes Pickers, en haar dochter Griete voor enige jaren 12 goudgulden hadden geleend van Swenne Polmans te Ummen, welke som Swenne heeft gelegateerd aan prior en convent in Zibekeloe; dat Johanna en Griete voor de betaling van die som hun huis te Nyerbruggen tot zekerheid hebben gesteld, met een koeweide ca.a., over de Regge gelegen; uit welk onderpand prior en convent jaarlijks 1 mud rogge Zwolse maat zullen trekken, totdat Johanna en Griete de 12 gulden betaald zullen hebben.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 222 vs. (blz. 444), in het archief van het klooster Sibculo.