Uw zoekacties: Johan van Voirst, zijn vrouw Johanna en zijn zuster Johanna ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
325 Johan van Voirst, zijn vrouw Johanna en zijn zuster Johanna van Voirst verklaren, dat hun vader wijlen Herman van Voirst het klooster in Zibekeloe heeft gelegateerd 25 gouden Rijnse gulden, en dat zij ter uitvoering van zijn uiterste wil aan het convent hebben overgedragen een rente van 2 mud rogge uit hun erf Volkerinck, gelegen in het kerspel Ummen en de buurschap Beerze, behoudens het recht van Johan, zijn vrouw en zijn zuster om die rente jaarlijks te mogen lossen met 25 gouden Rijnse gulden.
Hss.: Afschrift in Cartularium I, fol. 81 vs. (B). -- Afschrift in Cartularium II, fol. 213 vs. (blz. 426) (C), in het archief van het klooster Sibculo.
Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 288.