Uw zoekacties: Gerlich Sturman en Gerit van Voirthusen, schepenen van Zutph...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
317 Gerlich Sturman en Gerit van Voirthusen, schepenen van Zutphen, oorkonden dat broeder Herman van Aldensall, prior van het klooster Zibekeloe, met broeder Evert Zesen t.e.z. en de erfgenamen van Gerit van Sassenhem t.a.z. overeengekomen zijn, dat het klooster een rente ontvangen zal van 10 enkele Averlandse Keurvorster gouden Rijnse gulden, zolang broeder Merten van Sassenhem leeft. Bovendien zullen de erfgenamen vòòr 12 februari 1505 aan het klooster 150 Rijnse gulden betalen.
Hs.: Afschrift van een chyrograaf) in Cartularium II, fol. 207 vs. (blz. 414 in het archief van het klooster Sibculo.