Uw zoekacties: Henrick Campherbecke, richter to den Hardenberge, oorkondt d...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
308 Henrick Campherbecke, richter to den Hardenberge, oorkondt dat Bernt Egbertinck en Johan Dams een getuigenverklaring hebben afgelegd, dat heer Johan Smyt ten behoeve van Johan Gerts 12 enkele Overlandse gouden Rijnse gulden heeft toegekend uit zijn veerdel van 3 1/2 mud rogge uit Elfersdinck te Loezen, in het gericht en het kerspel van Hardenberg, en daarmee zal heer Johan rechthebbende zijn op 1/3 van de rente van 3 1/2 mud rogge.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 200 vs. (blz. 400), in het archief van het klooster Sibculo.