Uw zoekacties: David, bisschop van Utrecht, keurt als leenheer de verkoop g...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
294 David, bisschop van Utrecht, keurt als leenheer de verkoop goed van de boterrente van 1 1/2 vat aan Claes ten Koclke en Otto van der Huede, en van 1 vat aan Styne, weduwe van Herman Wterwyck, mits die renten binnen 6 jaar weer gelost worden.
Hs.: Afschrift van een vidimus van Burgemeesteren, schepenen en raad van Zwolle van 4 oktober 1505 (no. 291), in het archief van het klooster Sibculo, Cartularium II, fol. 190 vs. (blz. 378).