Uw zoekacties: Aernt die Reygher, richter te Delden, oorkondt dat Bernt van...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
256 Aernt die Reygher, richter te Delden, oorkondt dat Bernt van Beverdvoirde en zijn vrouw Hadewich hebben verkocht en met hand en mond hebben geleverd aan heer Ludeken van Yttersem, pastoor te Almelo, en de gemene priesters aldaar een rente van 4 gouden Rijnse gulden en aan de Provisoren der Armen te Almelo een van 2 gouden Rijnse gulden, aan de vicarie waar nu heer Willem van Munster de mis opdraagt 5 Rijnse gulden, aan heer Willem van Munster 7 Rijnse gulden, tesamen 18 gulden, uit zijn erf Vockinck en de Olde Molen, uit Haskinck en Ventrynck, gelgen in het kerspel Delden en de buurschappen Oedele en Wolde; en uit Wyrke, Huusseler en Wolbertinck, gelegen in het kerspel Borne en de buurschap Zenderen.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 172 (blz. 341), in het archief van het klooster Sibculo.