Uw zoekacties: Hermannus, prior van het klooster Zybekeloe, Hernricus Vlugg...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
246 Hermannus, prior van het klooster Zybekeloe, Hernricus Vlugghe, pastoor te Covorden, en Swene Yeghers, ministerse der zusters van Almelo, verklaren als handgetrouwen van wijlen heer Willem van Munster, vicaris van de kerk te Almelo, dat erflater het klooster Zybekeloe heeft nagelaten: 1. een rente van 2 mud rogge uit land in de heerlijkheid Almelo van heer Gherd Tymbe, door hem gekocht van Johan Moerbeecke en zijn vrouw Johanna; 2e. een rente van 2 mud rogge uit land "opt Vene"; 3. een rente van 1 mud rogge en 4 mud gerst uit Cluppelshuus en Grutershuus c.a. in de heerlijkheid Almelo; 4. een rente van 1 1/2 mud rogge uit land in de heerlijkheid Almelo; 5. een rente van 7 Rijnse gulden van de 18 gulden, die heer Willem gekocht had van Bernt van Bevervoirden en diens vrouw Hadewich uit Wyrcke, Huusseler en Wolbertinck; en dat zij deze renten aan het klooster overgedragen hebben.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 165 vs. (blz. 328), in het archief van het klooster Sibculo.