Uw zoekacties: Frederick van Zulen van Blekenborch, richter te Ummen, oorko...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
242 Frederick van Zulen van Blekenborch, richter te Ummen, oorkondt dat Jacob van Wterwijck, kastelein opter Venebrugghe, verkocht heeft aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe alle beschapen pachtrogge, die hij ambthalve jaarlijks trekt van de gewaarde erven en kotters uit het kerspel Den Ham, in het gericht Ummen, voor 50 Overlandse gouden Rijnse gulden, die hij het klooster schuldig was; en dat verkoper die pachten met hand en mond in het heimaal heeft geleverd.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel, Archief klooster Sibculo (A). -- Afschrift aldaar, in Cartularium II, fol. 163 vs. (blz. 324) (B).
Regest: Van Doorninck, Register, V (blz. 157).