Uw zoekacties: Robert van Ittersum, schout van Hardenberch, oorkondt dat Jo...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
237 Robert van Ittersum, schout van Hardenberch, oorkondt dat Joffer Mechtelt van Diffell, dochter van Frederick van Diffell, onder bijstand van Johan Blanckefoert, aan prior en convent in Zybekeloe verkocht heeft een rente van 2 mud winterrogge Zwolse maat, te leveren in de hof ter Marienborch uit haar erf Hermelinck, gelegen in de buurschap Diffell, het kerspel Heemsen en het gericht Hardenberch, en dat zij die rente in het heimaal met hand en mond geleverd heeft, terwijl die rente losbaar is met 24 Rijnse gulden.
Afschrift in Cartularium II, fol. 159 vs. (blz. 316), in het archief van het klooster Sibculo.