Uw zoekacties: Peter Braeck, richter te Ulzen, oorkondt dat Henrick van Bes...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
231 Peter Braeck, richter te Ulzen, oorkondt dat Henrick van Besten en zijn zuster Mechtelt van Besten hebben goedgekeurd het testament van wijlen hun vader Henrick van Besten, waarbij deze aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe heeft gelegateerd een rente van 1 Overlandse gouden Rijnse gulden uit het erve Koetherinck, gelegen in het gericht Ulzen en de buurschap Ytterbeecke; onder verzekering dat hun broer Vincencius en hun zuster Griete van Besten, die nu buitenslands zijn, t.z.t. hun toestemming zullen geven.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel (Archief klooster Sibculo) (A). -- Afschrift aldaar in Cartularium II, fol. 155 vs. (blz. 308) (B).
Regest: Van Doorninck, Register V, blz. 103.