Uw zoekacties: Johan van Haerst en Ghert van Haerst verklaren, dat wijlen h...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
224 Johan van Haerst en Ghert van Haerst verklaren, dat wijlen hun grootouders Henrick Puyst en Eufemya in het klooster Zybekeloe begraven zijn, en aan het klooster gelegateerd hebben elk 2 mud rogge; dat hun moeder Jutte Puystes die gift heeft bevestigd, en daarvoor heeft verbonden het erf Jacopinck, gelegen in het kerspel Emnynchem en de buurschap Volsen; en dat zij, Johan en Ghert, nu die gift bekrachtigen.
Hss.: Oorspr. charter in het R.A. in Overijssel (Archief klooster Sibculo) (A). -- Afschrift in Cartularium II, fol. 149 vs. (blz. 296), aldaar (B),
Regest: Van Doorninck, Register, V blz. 1 (met datum 13 januari).