Uw zoekacties: Johannes van Drunthen, pastoor te Renen en kanunnik te Olden...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
222 Johannes van Drunthen, pastoor te Renen en kanunnik te Oldenzaell, Johannes Bussche prior van het klooster te Bentlaghe, Johannes Becker kanunnik te Oldenzaell, Johan van den Mynnesten en Derck van Drunthen, burgers van Zwolle, met Johan Yegher, burger van Oldenzaell, executeurs-testamentair van wijlen heer Johan van Drunthen, kanunnik te Oldenzaell, dragen krachtens uiterste wil van de overledene over op prior en convent van het klooster Zybekeloe de lycwaer in de buurschap Loniker (zie, no. 220 en 221).
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 149 (blz. 295), in het archief van het klooster Sibculo.