Uw zoekacties: Seygher1 van Voirst, ambtman van Zallant, oorkondt dat Vrouw...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
199 Seygher *  van Voirst, ambtman van Zallant, oorkondt dat Vrouwe Agneze van der Eze en Gramsberghe gen. die Vrouwe van Buren en Boeseninchem onder bijstand van heer man Vincentius, heer van Buren en Boeseninchem verkocht heeft aan Derck van der Sculenborch een rente van 18 goudgulden uit de hof to Meer to Remmoldinck, de hof to Tymmerhusen, de hof to Spoell, gelegen in Dammarcke, in het kerspel van Hamme en de buurschap Meer en het gerecht Ummen, e.a. goederen; en dat verkoopster die rente met hand en mond in het heimaal geleverd heeft; en dat de brief van 19 maart 1477 (no. 198) geldig zal blijven zolang de rente van 18 gulden niet afgelost is.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 132 vs. (blz. 261), in het archief van het klooster Sibculo.