Uw zoekacties: Johan van Twickloe, Jacob die Bake, heer Wessel biechtvader ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
196 Johan van Twickloe, Jacob die Bake, heer Wessel biechtvader der zusters te Almeloe, heer Willem van Monster, handgetrouwen van wijlen heer Henrick Hulscher, destijds kerkheer te Almelo, verklaren krachtens uiterste wil van heer Henrick over te dragen aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe de rentebrief van 37 mud rogge (zie no. 195); dat van die 37 mud 20 mud gelost zijn, zodat prior en convent nog 17 mud zullen kunnen invorderen; en dat de handgetrouwen die rente hebben geleverd.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 128 (blz. 253), in het archief van het klooster Sibculo.