Uw zoekacties: Bruen van Herke, richter te Delden, oorkondt dat Johan Stick...
Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
195 Bruen van Herke, richter te Delden, oorkondt dat Johan Sticke verkocht heeft aan heer Henrick van Hulscher, pastoor te Almeloe, een rente van 37 mud winterrogge Almelose maat uit zijn erf de Aeldenhoff en uit de tienden over dat erf, uit Bennynck en de tienden over dat erf, uit Roerkinck, de tienden over Winterinck en Nyenhoff, gelegen in de buurschap Woelde en kerspel en gericht Delden; en dat verkoper die rente met hand en mond heeft geleverd.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 126 (blz. 251), in het archief van het klooster Sibculo.