Uw zoekacties: Pouwell van Oy, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Berto...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
190 Pouwell van Oy, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Bertolt ter Beecke en zijn vrouw Griete verkocht hebben aan Ghese weduwe van Clawes Derckssoen en haar zoon Derck Claes, gewonnen bij Clawes' eerste vrouw Gherbergh, een rente van 8 1/2 mud rogge Zwolse maat uit het erve Scultinck in Aene (zie no. 189), welke rente Griete is aangekomen na dode van Johan van Reedze; en dat verkopers die rente hebben geleverd onder belofte van vrijwaring.
Hs.: Afschrift van een vidimus van B.S.R. van Zwolle (23 april 1491), in Carturlarium II, fol. 122 vs. (blz. 244), in het archief van het klooster Sibculo.