Uw zoekacties: Henrick Kamfferbeecke, richter ten Hardenberghe, oorkondt da...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
185 Henrick Kamfferbeecke, richter ten Hardenberghe, oorkondt dat Derck Clawessoen heeft gelegateerd aan heer Johan van Goch, pater van het klerkenhuis te Harderwyck ten behoeve van dat convent: 1e. het erve Rutgherinck, gelegen in het gericht ten Hardenbergh, en in de mark en buurschap Redze; 2e. 5 mud rogge uit Alfferdinck te Loesen; 3e. 6 mud rogge uit Willinck te Ane; 4e. 4 mud en 1 schepel rogge uit Scultinck te Ane; 5e. 3 mud rogge uit die Huerne te Anewede; 6e. een maat te Kalender; 7e. 2 mud rogge uit Avekinck te Beerze; en dat erflater afstand van deze goederen heeft gedaan ten behoeve van het convent.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 117 (blz. 233), in het archief van klooster Sibculo.
Aantekening: Als keurnoten worden genoemd Roloff Blanckefoert en Bruen Reynersz.