Uw zoekacties: Evert Sticker en Werner Duysterbeke, schepenen van Zwolle, o...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
167 Evert Sticker en Werner Duysterbeke, schepenen van Zwolle, oorkonden dat Derck van den Grave aan prior en convent van het klooster Zybekeloe al zijn roerende en onroerende goederen nagelaten heeft, voorzover die in de stad en de vrijheid van Zwolle liggen en zich daar bevinden; en dat erflater die goederen aan het klooster geleverd heeft.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 107 vs. (blz. 214), in het archief van het klooster Sibculo.