Uw zoekacties: Ghert van Weelvelt, ambtman van Twenthe, oorkondt dat heer H...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
148 Ghert van Weelvelt, ambtman van Twenthe, oorkondt dat heer Heydenrick van Bevervoerden, kannunk van s.Marie te Utrecht en s.Plechelmus te Oldenzaell, verkocht heeft een prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente van 5 Averlandse Rijnse gouden guldens uit zijn erven de Lasschehof,de Steenhoff en Rolovynck, gelegen in de buurschap Vaelten en het kerspel Oldenzaell; en dat verkoper die rente in het heimaal aan kopers heeft geleverd onder belofte van vrijwaring. Voorts verbinden Johan, Ghert en Bernt van Bevervoirde zich als zaakwolden voor de betaling hun erven Wyrcke en Wolbertinck, gelegen in het kerspel Borne, en Hynrickinck en Hynverdinck, in het kerspel Oetmersem en de buurschap Alberghen.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 92 vs. (blz. 184), in het archief van het klooster Sibculo.