Uw zoekacties: Ghert van Weelvelt, ambtman van Twenthe, oorkondt dat heer H...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
147 Ghert van Weelvelt, ambtman van Twenthe, oorkondt dat heer Heydenrick van Bevervoirde, kanunnik van s. Marie te Utrecht en s. Plechelmus te Oldenzaell, verkocht heeft aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe een rente an 40 Averlandse gouden Rijnse guldens uit zijn goederen de Lasschehoff, de Steenhoff en Roloffynck, gelegen in de buurschap Vaelten en het kerspel Oldenzaell; en dat verkoper die rente in het heimaal aan kopers heeft geleverd, met dien verstande dat verkoper kopers slechts 22 halve gouden gulden zal betalen, zolang zijn broer Bernt van Bevervoirde leeft. Voorts verbinden Johan, Ghert en Bernt van Bevervoirde voor de betaling hun erven Wyrcke en Wolbertinck in het kerspel Borne, Peeckedam en die Haer in kerspel en ambt Diepenem.
Hs.: Afschrifti in Cartularium II, fol. 90 (blz. 179), in het archief van het klooster Sibculo.