Uw zoekacties: Burgemeesteren en schepenen van de stad Borcken oorkonde, da...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
102 Burgemeesteren en schepenen van de stad Borcken oorkonde, dat Maes die Koerte, zoon van wijlen Koert Maes, verkocht heeft aan heer Gherlach, prior, en het convent van Zybekeloe een rente van 5 oert Rijnse guldens uit zijn goed Beckinck, gelegen in het kerspel Borcken, tussen Borcken en Ghemen, en uit zijn goed Hyebrinck, gelegen in het kerspel Borcken en de buurschap Marck Epe, en dat verkoper die rente voor hem heeft geleverd.
hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 59 (blz. 117), in het archief van het klooster Sibculo.