Uw zoekacties: Burgemeesteren en Raad van Groninghen oorkonden, dat Henrick...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
101 Burgemeesteren en Raad van Groninghen oorkonden, dat Henrick die Maecke en zijn vrouw Katherine met hun kinderen mr. Thomas, Johan en Peter aan het convent van Zybekeloe zullen overdragen i.v.m. de intree van hun zoon Herman, monnik van het klooster: 1e. een rente van 5 gouden Rijnse gulden (te lossen met 100 gulden); 2e een rente van 10 gouden Rijnse gulden, te vestigen door langstlevende, wanneer broeder Herman zijn vader of zijn moeder overleeft; 3e. een rente van 15 gulden wanneer Herman zijn beide ouders overleeft.
Hs. Afschrift in Cartularium II, fol. 58 (blz. 115), in het archief van het klooster Sibculo.