Uw zoekacties: Johannes van Beveren, priester, verklaart aan prior en conve...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
97 Johannes van Beveren, priester, verklaart aan prior en convent van Galilea in Zybekeloe te hebben gelegateerd een rentebrief van 3 Rijnse gulden (7 sept. 1447, no. 96); een brief van Ghert van Zytteren te Oldenzaell van 3 1/2 mud rogge; en een brief van Henrick van Reede en zijn zoon Goedert van 2 1/2 Rijnse gulden.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 55 vs. (blz. 110), in het archief van het klooster Sibculo.
Oorspr. charter, no. 180, aldaar.
Regest: van Doorninck, Register, DZ blz. 252.