Uw zoekacties: Goesen van den Busch, richter te Zwolle, oorkondt dat Fforys...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
92 Goesen van den Busch, richter te Zwolle, oorkondt dat Fforys Johanssoen en zijn vrouw Femme overgedragen hebben aan prior en convent van Zybekeloe brieven van roggenrechten: 1e. een brief van 2 molt rogge uit het huis van Wessel Rolevyngh te Meppen in Emslant; 2e. een brief van 2 molt rogge uit een erf te Ruele te Borne; 3e. een brief van 1 molt rogge uit Oesderhaveserve te Tycheling en uit de tienden van Tycheling te Borne; 4e. een brief van 1 molt rogge uit een huis binnen Meppen; 5e. een brief van 2 molt rogge uit het kerkegoed te Hezepe; 6e. een brief van 4 molt rogge uit Pappossenerve te Hezepe; 7e. een schepenbrief van Campen inzake de nalatenschap van Hermen Kroemen; 8e. een brief van 2 1/2 Rijnse gulden uit het gruithuis te Munster (no. 93); en dat Florys en zijn vrouw die renten in het heimaal geleverd hebben.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 52 (blz. 103), in het archief van het klooster Sibculo.