Uw zoekacties: Herman Rusick, cureit van Hardenberghe, verklaart dat Johan ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
80 Herman Rusick, cureit van Hardenberghe, verklaart dat Johan Hannyngh en zijn vrouw Mette de rentebrief van 11 november 1475 (no. 79) hebben gelegateerd aan het klooster Zybekeloe: wanneer te Hardenberghe een viarie gesticht wordt, zal 1 van de 3 mudden aan de vicarie komen; gebeurt dat niet, dan zullen de 3 mudden aan het klooster komen, terwijl Johan's moeder te Brucht het vruchtgebruik zal krijgen.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 44 vs. (blz. 88), in het archief van het klooster Sibculo.