Uw zoekacties: Bernt van Langhen, knape, belooft prior en convent van Galil...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
35 Bernt van Langhen, knape, belooft prior en convent van Galilea in Zybekeloe uit de hof te Bonynghen , gelegen in de buurschap Bonynghen en het kerspel Deghenynchem, r
een rente van 2 mud winterrogge Zwolse maat op 11 november te betalen, voor elke molt rogge die hij prior en covent schuldig is uit het erve Alerdinck, gelegen in het kerspel Oen en de buurschap Haerdorpe (no. 33). Bij wanprestatie mogen prior en convent de rente invorderen uit het erve Alerdinck.
Hs.: Afschrift in Cartulairum II, fol. 20 vs. (blz. 40), in het archief van het klooster Sibculo.